Gestalt-lagarna hjälper dig designa bra användargränssnitt

Gestaltlagarna formulerades första gången 1923 och handlar om hur vi människor tar till oss och tolkar visuell information. Tre exempel på gestaltlagar är likhetslagen, närhetslagen och slutenhetslagen. Likhetslagen kan enkelt förklaras som att våra hjärnor automatiskt antar att liknande symboler hör ihop och därför betraktar dessa som en grupp.  likhetslagen

Likhetslagen säger t.ex. att ovanstående symboler upplevs som lodräta kolumner.

Närhetslagen säger att symboler som är placerade intill varandra upplevs som att de hör ihop.

närhetslagen

Enligt närhetslagen bör därför ovanstående symboler upplevs som två grupper med 9 symboler i, där varje grupp är indelad i tre ”undergrupper” med tre symboler i varje. Närhetslagen kan alltså uppväga/motverka likhetslagen.

Slutenhetslagen säger att hjärnen automatiskt fyller i luckor i en bild för att bilda en (bekant) helhet.

kanizsa_square

Ovanstående bild brukar kallas för Kanizsas kvadrat. Slutenhetslagen stipulerar att symbolerna upplevs som en kvadrat, trots att ingen kvadrat är ritad.

Så, varför tar jag upp dessa Gestaltlagar. Jo, för att de kan vara till stor hjälp när det gäller att utforma ett lättanvänt användargränssnitt. Hur man grupperar, placerar och utformar symboler har stor påverkan på hur man tolkar dessa. Gestaltlagarna är därför bra att känna till för alla som arbetar med gränssnittsdesign.

Den intresserade kan läsa lite mer om gestaltlagarna i denna slideshare-presentation.