KanBan-flöde i EA

I enterprise architect finns det stöd för att definiera ett kravs tillstånd. De fördefinierade tillstånden är; approved, implemented, mandatory, proposed och validated. Om man inte tycker dessa passar det egna arbetssättet så kan man enkelt ändra dessa till något eget.

Välj först settings => project types => general types

Sedan kan du lägga till, ta bort eller ändra de befintliga tillstånden efter behag. Det går också att tilldela respektive tillstånd en färg som man kan visa i diagrammet genom att gå in på: Tools => Options => object => show status colors in diagram.

Vill man arbeta mer kanban-orienterad skulle man till exempel kunna använda sig av tillstånden;

  1. Ej klar för utveckling
  2. Klar för utveckling
  3. Klar för test
  4. Klar för driftsättning
  5. Driftsatt