Hur inkompetent är du?

Som modelleringsledare måste man våga ställa frågorna ingen annan gör, man måste visa att man inte förstår; hur menar du? vad är det för något? jag fattar inte, kan du ta det från början igen?

Man kan till och med säga att modelleringsledarens främsta förmåga är förmågan att inte förstå och att aldrig lära sig hur en verksamhet fungerar. Uppdrag efter uppdrag måste man vara lika oförstående och oinsatt…

Tänk på det nästa gång du köper en modelleringsledare, ju dyrare konsult desto mer inkompetent är han/hon troligen ;-)

Hur lång tid tar det att verksamhetsmodellera?

Det korta svaret på ovanstående fråga är givetvis en motfråga – hur långt är ett snöre?

Man hinner alltid med att verksamhetsmodellera i ett systemutvecklingsprojekt, däremot hinner man inte alltid ta fram en fullständig verksamhetsmodell, detaljera den fullt ut och förankra den i verksamheten så att den kan implementeras.

Dock så behöver man kanske inte alltid göra allt det. Som kravanalytiker behöver man förstå hur det tänkta systemet passar in i verksamheten. Den förståelsen får man bäst med hjälp av en liten verksamhetsmodellering. det behöver inte ta mer än en timmes intervju + 30 minuters dokumentation.

Dokumenterar man för sin egen förståelse är inte kraven lika stora som om man dokumenterar för kundens VD… Dokumenterar man för sin egen förståelse behöver man heller inte allting, det räcker ju att dokumentera precis så mycket att man själv förstår hur allt hänger ihop…

UML in color

UML är ett fantastiskt språk. Jag brukar säga att allt man kan säga på svenska, engelska och franska kan man också säga ”på” UML. Nu har just Kjell-Olov tipsat mig om UML in color. Därmed tippas definitivt vågskålen över till UMLS fördel. Nu kan man säga allt som man kan säga på våra vanliga språk med UML + att UML ger ytterligare en dimension. Det är så enkelt och självklart att jag nästan blir arg på mig själv för att jag inte tänkt på det tidigare…

I UML kan vi definiera stereotyper som används för att representera en viss typ av klasser i systemet. Redan Bertrand Meyer på sin tid, och som Kjell-Olov nu visat mig, Peter Coad, brukar tala om att det finns vissa typer som det kan vara bra att lyfta fram, t.ex. tidsintervall, entiteter, roller och ”beskrivningsinformation”.

Varför inte göra dessa tydligare i klassdiagrammet genom att stereotypa klasserna till ”time”, ”party”, ”role” och ”description” och tilldela dessa olika färger. Peter Coad föreslår rosa för tid, gult för roll, grönt för deltagare och blå för beskrivningsobjekt.

Läs mer på http://dn.codegear.com/article/29697