Testa dina grundläggande UML-kunskaper

UML är ett otroligt kraftfullt modelleringsspråk som innehåller en hel massa olika symboler med ett stort regelverk för hur dessa kan relateras till varandra. Allt detta är beskrivet i UML-specifikationen. För att göra UML lite mer lättillgängligt så har man grupperat olika symboler som ofta används tillsammans till olika diagramtyper.

Fördelen med detta är att man inte behöver lära sig alla UML-symbolerna för att kunna använda språket på ett bra sätt. Nackdelen är att det finns en risk att man går ”vilse” mellan diagramtyperna och inte förstår när man kan/bör använda vilket diagram.

Varje grundläggande UML-kurs bör därför fokusera på att förklara när vilket diagram bör/kan användas för deltagarna. Ett exempel på en sådan kurs är Astrakans kurs ”kommunicera med UML”. Jag har tagit fram ett litet test du kan använda för se om du har koll på detta eller inte…

Testa dina UML-kunskaper (Test your knowledge of UML)

Detta flervalsprov testar grundläggande UML-kunskaper.

UML definierar ett antal olika diagramtyper och många av dessa kan användas för att beskriva ungefär samma saker. Det är upp till användaren att välja vilken diagramtyp han eller hon vill använda. Varje diagramtyp är dock särskilt framtagen för att vara extra bra på att beskriva en ”sak”. Detta prov testar din kännedom om detta, dvs vad är varje diagram ”extra bra” på att beskriva. Känner du till det underlättar det dina egna val.

The quiz tests basic UML-knowledge.