10 Tecken på att du arbetar agilt med krav

Link

Min kortfattade syn på vad som utmärker agil kravhantering är följande:

Du arbetar agilt om:

  1. Kraven är en utgångspunkt för diskussion, inte en slutpunkt
  2. Projektgruppen (verksamhet och IT) har ett gemensamt ansvar för att kraven är bra
  3. Kraven är konkreta och värdeskapande
  4. Kraven inkluderar en motivering till varför de är värdefulla och en hänvisning till för vem de är värdefulla
  5. Dokumentation av kraven anpassas till projektets förutsättningar och behov
  6. Kravarbetet är kontinuerligt och kraven detaljeras mer och mer, ju närmare realisering man kommer
  7. Kraven prioriteras kontinuerligt av verksamheten
  8. Kraven dokumenteras på alla sätt som bidrar till att de blir begripliga; fotograferade whiteboardskisser eller UML-modeller spelar ingen roll, domänmodeller, gui-skisser, processkartor, user stories och användningsfall är olika exempel på bra beskrivningar.
  9. Kraven detaljeras så mycket att alla är ”nöjda” vilket gör att olika krav kan detaljeras olika mycket, allt utifrån behoven.
  10. ”Överlämningar” av krav sker alltid muntligt, dvs inga kravdokument mailas fram och tillbaka utan att de som arbetar med det har möjlighet att träffas personligen för att diskutera kraven.
Och till sist, det ultimata ”beviset” för att du arbetar agilt - Arbetet är roligt och gruppen är engagerad…
Läs gärna också mina tidigare inlägg om agil kravhantering:

Att automatiskt skapa länkar till kategori-sidor i WordPress

Det är lika bra att försöka lära sig några av finesserna i wordpress nu när jag ändå bloggar. En sak som jag ville göra var att skapa en länk i huvudmenyn till en sida med inlägg från en viss kategori. Det finns en wordpress-widget som skapar kategorisidorna, men då hamnade inte länken där jag ville ha den. Lite googlande ledde till denna sida Howto: Create a page tab for a category in WordPress, och lösningen visade sig vara otroligt enkel. Bara lägg in länken i sidans titel och sedan gör WordPress resten…

Länken ovan till min Enterprise Architect sida är gjord på detta sätt.

Från verksamhetsprocess till testat system

Höll kurs åt Astrakan i förra veckan, UML för projektledare och kravställare. På tre dagar går vi igenom 10 av UMLs 13 diagram. Jobbig kurs att hålla eftersom det blir så mycket diskussion kring vart och ett av diagramtyperna! Otroligt kul kurs att hålla, eftersom det bli så mycket diskussion kring vart och ett av diagramtyperna!

I vilket fall, det dyker alltid upp frågor kring hur man gör för att gå från verksamhetsprocess till användningsfall till kodat och testat system. Jag tillbringade därför gårdagen med göra en kort beskrivning av det.

Från verksamhetsprocess till testat system

Dålig kravhantering kostar 5,9 biljoner

Link: http://www.idg.se/2.1085/1.186174/utvecklare-skapar-nytta

Lite snabb och enkel matematik:

Enligt en undersökning av projektplatsen från 2007 misslyckas 82% av de svenska IT-projekten. Observera att detta ändå är en liten förbättring jämfört med Standish groups kaos-rapport från 1995 där man konstaterade att 85% misslyckades…

Enligt analysföretaget Forrester omsatte IT-branschen globalt 2000 miljarder dollar under 2007.

Enligt Standish group kan 48,1% av projektens problem relateras till kravarbetet på ett eller annat sätt (se nedan). Jag räknar 1, 2, 3, 7 och 8 som kravrelaterade.

1. Lack of User Input 12.8%
2. Incomplete Requirements & Specifications 12.3%
3. Changing Requirements & Specifications 11.8%
4. Lack of Executive Support 7.5%
5. Technology Incompetence 7.0%
6. Lack of Resources 6.4%
7. Unrealistic Expectations 5.9%
8. Unclear Objectives 5.3%
9. Unrealistic Time Frames 4.3%
10. New Technology 3.7%
Other 23.0%
Källa: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/NCP08083B.pdf

Dollarn står i 7,51.

Antag sedan att svenska It-projekt är representativa för hela världen då får vi:

2.000.000.000.000*0,82*0,481*7,51=5.924.188.400.000

Med andra orden är den globala kostnaden för dålig kravhantering drygt 5,9 biljoner…

Konsten att skriva bra krav

Link: http://www.idg.se/2.1085/1.180991

Industriell it-användning är en institution på KTH i Stockholm. Den forskar i hur man utvecklar fullständiga och kostnadseffektiva datoriserade styrsystem för industrin. Där har man kommit fram till något som de allra flesta kravanalytiker vetat i alla tider. Att en bra kravspec är begriplig för verksamhetsrepresentanterna och användarna och innehåller så få krav som möjligt. Att använda 80-20 regeln är alltid bra, 20% av kraven står ofta för minst 80% av verksamhetsnyttan. Så är detta värdelös forskning? Tvärtom, IT-branschen behöver denna typ av undersökningar för att sprida kunskapen och för att kunna övertyga beställarna om att det inte finns några genvägar.

Dessutom; lägg till att snabbt leverera exekverbara kod som kan demonstreras för användarna till ovanstående (ett fåtal begripliga krav) och du har grundreceptet för en välkänd projektmetodik…