Kanban-stöd i TFS 2010

Microsoft har tagit fram ett stöd för att arbeta med KanBan i Team Foundation Server. Se mer på http://vsarkanbanguide.codeplex.com/.

David Andersson har sagt följande om denna:

While this template doesn’t really deliver the spirit of kaizen nor easily enable the a sequence of changes and improvements, it is a big start. It will go a long way to encouraging adoption of kanban systems and a service-oriented, service-delivery model for software development. Kanban systems do help control variation in flow (mura) and eliminate overburdening (muri, if WIP limits are set even vaguely correctly). So I really want to encourage Microsoft and encourage .Net users and MSDN members to consider adopting it. It’s a step in the right direction and as a community I’d like us to get behind it and encourage it.

En agil kravhanteringsprocess

Att arbeta agilt med krav har ingenting med vilken ”mall” man använder för att dokumentera kraven, utan beror på förhållningssättet man har till kraven. Oavsett om man arbetar med user stories eller användningsfall är nedanstående process att rekommendera.

  1. Ta reda på problemet som ska lösas (dvs definiera vilket slags system som ska byggas).
  2. Sätt problemet i sitt sammanhang och förstå hur verksamheten fungerar (t.ex. genom att skissa upp systemkartan, domänmodeller och/eller verksamhetsprocessen)
  3. Identifiera de som berörs av arbetet (kalla det intressenter, roller, aktörer eller vad du vill).
  4. För varje ”mänsklig” intressent, fundera på vad det är för typ av människa; stresstålig, IT-kunnig, domänkunskap, språk, arbetsmiljö?
  5. För varje intressent (människor och system): ta reda på vad han/hon/den/det värderar. Kalla det värdeobjekt, user stories, användarmål eller användningsfall.
  6. Prioritera
  7. Gå igenom och diskutera varje värdeobjekt med både verksamhet och IT
  8. Prioritera igen…

Att förändra en kultur

Methods and tools (http://www.methodsandtools.com/) är en gratis pdf-tidskrift som ofta är väldigt läsvärd. I vinternumret har man en artikel av Michael Sahota på Agillitrix om hur man kan arbeta med organisationskulturen för agile, kanban m.fl.

Sahota utgår i artikeln från Schneiders kulturmodell där man utgår från en fyrfältsmatris med fyra huvudtyper av företagskulturer, enligt nedan.

Sahota har sedan läst igenom det agila manifestet och mappat dess värderingar mot ovanstående modell och på så sätt fått en beskrivning av en agil kultur. Hans resultat är nedan. En sidoeffekt av att göra detta är att man kan få väldigt intressanta diskussioner kring vad som egentligen ligger i dessa värderingar. Personligen håller jag t.ex. inte med till 100% om nedanstående tolkning. Sahota har sedan gjort på samma sätt med sin tolkning av de grundläggande värderingarna i Kanban och Software craftmansship.

 

 

Det riktigt intressanta med denna övning är om man sedan jämför de olika modellerna med varandra, i en slags kulturkompatibilitetstest.

Av detta kan man dra slutsatsen att oavsett vad din organisation har för kultur idag, så finns det en modell som passar som startpunkt för att ta till sig ett ett nytt angreppssätt i form av scrum/xp/lean/kanban och dessutom så kompletterar dessa modeller varandra på ett bra sätt eftersom alla organisationer behöver inslag av alla ”kulturdelarna”.

Att knyta ihop user stories med systembeskrivningen

En artikel om att knyta ihop user stories med mer tekniska systembeskrivningar. 

En user story har formatet; Som X vill jag Y för att Z. Systembeskrivningen kan ha formatet; Komponent A gör åtgärd B.C.D genom att E.F När G inträffar.

Ett exempel: Komponent ”A” gör åtgärden ”uppdatera.användare” genom att ”lista befintliga användare.databasen” när ”sessionen avslutas”.

Länk: InfoQ: Active Architecture for Agile Projects.