KanBan-flöde i EA

I enterprise architect finns det stöd för att definiera ett kravs tillstånd. De fördefinierade tillstånden är; approved, implemented, mandatory, proposed och validated. Om man inte tycker dessa passar det egna arbetssättet så kan man enkelt ändra dessa till något eget.

Välj först settings => project types => general types

Sedan kan du lägga till, ta bort eller ändra de befintliga tillstånden efter behag. Det går också att tilldela respektive tillstånd en färg som man kan visa i diagrammet genom att gå in på: Tools => Options => object => show status colors in diagram.

Vill man arbeta mer kanban-orienterad skulle man till exempel kunna använda sig av tillstånden;

  1. Ej klar för utveckling
  2. Klar för utveckling
  3. Klar för test
  4. Klar för driftsättning
  5. Driftsatt

Kanban-stöd i TFS 2010

Microsoft har tagit fram ett stöd för att arbeta med KanBan i Team Foundation Server. Se mer på http://vsarkanbanguide.codeplex.com/.

David Andersson har sagt följande om denna:

While this template doesn’t really deliver the spirit of kaizen nor easily enable the a sequence of changes and improvements, it is a big start. It will go a long way to encouraging adoption of kanban systems and a service-oriented, service-delivery model for software development. Kanban systems do help control variation in flow (mura) and eliminate overburdening (muri, if WIP limits are set even vaguely correctly). So I really want to encourage Microsoft and encourage .Net users and MSDN members to consider adopting it. It’s a step in the right direction and as a community I’d like us to get behind it and encourage it.

Produktsumma i Google Spreadsheets

Produktsumma är en fantastiskt användbar funktion i Excel, givetvis finns det en motsvarighet i Google Spreadsheet. Den heter Sumproduct och kan användas för att summera värden i en kolumn (C2:C4 i exemplet nedan) med multipla villkor som följer:

=SUMPRODUCT((INDEX(A2:A4)=numeriskt urvalskriterium)*(INDEX(B2:B4)=”textuellt urvalskriterium”);C2:C4)

Urvalskriterierna utvärderas till 1 om de är uppfyllda och till 0 om de inte är uppfyllda. Det innebär att man genom att multiplicera dessa med varandra får man motsvarande ett ”OCH-villkor”, dvs samtliga villkor måste vara uppfyllda för att värdet ska tas med i totalen.

Använder man istället +, får man motsvarande ett ”ELLER-villkor”, dvs värdet tas med i totalen förutsatt att någon av villkoren är uppfyllda.

=SUMPRODUCT((INDEX(A2:A4)=numeriskt urvalskriterium)+(INDEX(B2:B4)=”textuellt urvalskriterium”);C2:C4)

Index-funktionen är nödvändig för att man ska kunna jämför villkoret med värdet. Kom också ihåg att det är argumenten separeras med semikolon om du har ställt in svenska som språk och i annat fall är det kommatecken som gäller.

Mouse without borders

Vi hade tisdagsmöte i går, ett möte då vi försöker samla alla konsulterna för en timmes fri diskussion om det som känns angeläget och/eller intressant. I går var huvudnumret diskussion kring en ny hemsida. Den gamla har ju några år på nacken…

En utvecklare passade dock på att demonstrera ”mouse without borders”. En applikation för att använda en mus och ett tangentbord kopplat till en dator för att styra upp till fyra olika datorer, och dessutom kan man dra och släppa filer mellan de olika datorerna. Absolumagiskt!

Applikationen finns på http://blogs.technet.com/b/next/archive/2011/09/09/microsoft-garage-download-mouse-without-borders.aspx

UML-verktyg

Jag får ofta frågor om vilka uml-verktyg som är bra. Som standard så är mitt svar att det beror på vad man skall ha dem till.

Är tanken att man skall kunna generera kod så är kraven höga. Då duger bara rena utvecklingsverktyg, t.ex.:

Borland Together
Telelogic tau
Rational rose
Enterprise architect
Poseidon
ArgoUml

Vill man bara rita konceptuella diagram duger microsoft visio utmärkt.

Är priset en faktor så går också borlands, telelogics och rationals verktyg bort. Kvar blir då enterprise architect, poseidon och argouml. Det sistnämnda är open source och stödjer inte uml 2 (uml 1.4 räcker dock väldigt långt). Poseidon finns i en community edition som är gratis och sedan kan uppgraderas till mer kraftfulla (kodgenererande versioner).

Enterprise architect är min personliga favorit. Den enklaste versionen kostar drygt 100 dollar och den mest kraftfulle (enterprise) kring 300 dollar och för det får man ett verktyg som kan användas för såväl krav- som test-, och riskhantering samt projektplanering och utveckling inklusive debugging, ärendehantering och versionshantering. Exakt hur kraftfullt det är utveckling är jag dock osäker på av naturliga skäl (utvecklar inte…).