Produktsumma i Google Spreadsheets

Produktsumma är en fantastiskt användbar funktion i Excel, givetvis finns det en motsvarighet i Google Spreadsheet. Den heter Sumproduct och kan användas för att summera värden i en kolumn (C2:C4 i exemplet nedan) med multipla villkor som följer:

=SUMPRODUCT((INDEX(A2:A4)=numeriskt urvalskriterium)*(INDEX(B2:B4)=”textuellt urvalskriterium”);C2:C4)

Urvalskriterierna utvärderas till 1 om de är uppfyllda och till 0 om de inte är uppfyllda. Det innebär att man genom att multiplicera dessa med varandra får man motsvarande ett ”OCH-villkor”, dvs samtliga villkor måste vara uppfyllda för att värdet ska tas med i totalen.

Använder man istället +, får man motsvarande ett ”ELLER-villkor”, dvs värdet tas med i totalen förutsatt att någon av villkoren är uppfyllda.

=SUMPRODUCT((INDEX(A2:A4)=numeriskt urvalskriterium)+(INDEX(B2:B4)=”textuellt urvalskriterium”);C2:C4)

Index-funktionen är nödvändig för att man ska kunna jämför villkoret med värdet. Kom också ihåg att det är argumenten separeras med semikolon om du har ställt in svenska som språk och i annat fall är det kommatecken som gäller.