10 Tecken på att du arbetar agilt med krav

Link

Min kortfattade syn på vad som utmärker agil kravhantering är följande:

Du arbetar agilt om:

  1. Kraven är en utgångspunkt för diskussion, inte en slutpunkt
  2. Projektgruppen (verksamhet och IT) har ett gemensamt ansvar för att kraven är bra
  3. Kraven är konkreta och värdeskapande
  4. Kraven inkluderar en motivering till varför de är värdefulla och en hänvisning till för vem de är värdefulla
  5. Dokumentation av kraven anpassas till projektets förutsättningar och behov
  6. Kravarbetet är kontinuerligt och kraven detaljeras mer och mer, ju närmare realisering man kommer
  7. Kraven prioriteras kontinuerligt av verksamheten
  8. Kraven dokumenteras på alla sätt som bidrar till att de blir begripliga; fotograferade whiteboardskisser eller UML-modeller spelar ingen roll, domänmodeller, gui-skisser, processkartor, user stories och användningsfall är olika exempel på bra beskrivningar.
  9. Kraven detaljeras så mycket att alla är ”nöjda” vilket gör att olika krav kan detaljeras olika mycket, allt utifrån behoven.
  10. ”Överlämningar” av krav sker alltid muntligt, dvs inga kravdokument mailas fram och tillbaka utan att de som arbetar med det har möjlighet att träffas personligen för att diskutera kraven.
Och till sist, det ultimata ”beviset” för att du arbetar agilt - Arbetet är roligt och gruppen är engagerad…
Läs gärna också mina tidigare inlägg om agil kravhantering:

Att förändra en kultur

Methods and tools (http://www.methodsandtools.com/) är en gratis pdf-tidskrift som ofta är väldigt läsvärd. I vinternumret har man en artikel av Michael Sahota på Agillitrix om hur man kan arbeta med organisationskulturen för agile, kanban m.fl.

Sahota utgår i artikeln från Schneiders kulturmodell där man utgår från en fyrfältsmatris med fyra huvudtyper av företagskulturer, enligt nedan.

Sahota har sedan läst igenom det agila manifestet och mappat dess värderingar mot ovanstående modell och på så sätt fått en beskrivning av en agil kultur. Hans resultat är nedan. En sidoeffekt av att göra detta är att man kan få väldigt intressanta diskussioner kring vad som egentligen ligger i dessa värderingar. Personligen håller jag t.ex. inte med till 100% om nedanstående tolkning. Sahota har sedan gjort på samma sätt med sin tolkning av de grundläggande värderingarna i Kanban och Software craftmansship.

 

 

Det riktigt intressanta med denna övning är om man sedan jämför de olika modellerna med varandra, i en slags kulturkompatibilitetstest.

Av detta kan man dra slutsatsen att oavsett vad din organisation har för kultur idag, så finns det en modell som passar som startpunkt för att ta till sig ett ett nytt angreppssätt i form av scrum/xp/lean/kanban och dessutom så kompletterar dessa modeller varandra på ett bra sätt eftersom alla organisationer behöver inslag av alla ”kulturdelarna”.

Att automatiskt skapa länkar till kategori-sidor i WordPress

Det är lika bra att försöka lära sig några av finesserna i wordpress nu när jag ändå bloggar. En sak som jag ville göra var att skapa en länk i huvudmenyn till en sida med inlägg från en viss kategori. Det finns en wordpress-widget som skapar kategorisidorna, men då hamnade inte länken där jag ville ha den. Lite googlande ledde till denna sida Howto: Create a page tab for a category in WordPress, och lösningen visade sig vara otroligt enkel. Bara lägg in länken i sidans titel och sedan gör WordPress resten…

Länken ovan till min Enterprise Architect sida är gjord på detta sätt.

Om UMLs associationer

Vad betyder egentligen pilhuvudet på associationen mellan aktör och användningsfall i UMLs användningsfallsdiagram.

Nedan är klippt från UML Superstructure 2.3, sid 18.

6.4.2 Diagram format
The following conventions are adopted for all metamodel diagrams throughout this specification:
• An association with one end marked by a navigability arrow means that:
• the association is navigable in the direction of that end,
• the marked association end is owned by the classifier, and
• the opposite (unmarked) association end is owned by the association.

Inte mycket hjälp där alltså, kanske därför det tolkas så olika av olika människor… Dokumentera därför alltid vad du menar med det!

Mouse without borders

Vi hade tisdagsmöte i går, ett möte då vi försöker samla alla konsulterna för en timmes fri diskussion om det som känns angeläget och/eller intressant. I går var huvudnumret diskussion kring en ny hemsida. Den gamla har ju några år på nacken…

En utvecklare passade dock på att demonstrera ”mouse without borders”. En applikation för att använda en mus och ett tangentbord kopplat till en dator för att styra upp till fyra olika datorer, och dessutom kan man dra och släppa filer mellan de olika datorerna. Absolumagiskt!

Applikationen finns på http://blogs.technet.com/b/next/archive/2011/09/09/microsoft-garage-download-mouse-without-borders.aspx

Att knyta ihop user stories med systembeskrivningen

En artikel om att knyta ihop user stories med mer tekniska systembeskrivningar. 

En user story har formatet; Som X vill jag Y för att Z. Systembeskrivningen kan ha formatet; Komponent A gör åtgärd B.C.D genom att E.F När G inträffar.

Ett exempel: Komponent ”A” gör åtgärden ”uppdatera.användare” genom att ”lista befintliga användare.databasen” när ”sessionen avslutas”.

Länk: InfoQ: Active Architecture for Agile Projects.