Hur inkompetent är du?

Som modelleringsledare måste man våga ställa frågorna ingen annan gör, man måste visa att man inte förstår; hur menar du? vad är det för något? jag fattar inte, kan du ta det från början igen?

Man kan till och med säga att modelleringsledarens främsta förmåga är förmågan att inte förstå och att aldrig lära sig hur en verksamhet fungerar. Uppdrag efter uppdrag måste man vara lika oförstående och oinsatt…

Tänk på det nästa gång du köper en modelleringsledare, ju dyrare konsult desto mer inkompetent är han/hon troligen ;-)

Heuristisk utvärdering av användbarheten

En heuristisk metod är enligt Nationalencyklopedin:
heuristisk metod, sokratisk metod, undervisningsmetod där eleven stimuleras att genom av läraren ställda frågor självständigt nå fram till kunskap och insikt.

Inom användbarhetsdisciplinen har jakob Nielsen definierat frågeställningar för expertutvärdering av ett system. Det sägs att ca 80% av användbarhetsproblemen för ett system kan identifieras med denna utvärdering…

  1. Systemets status ska vara synlig för användaren.
  2. Systemet ska uttrycka sig på användarens ”språk” och följa konventioner som finns i verkligheten.
  3. Användaren ska själv kunna styra vad han/hon gör, dvs systemet ska tillhandahålla sätt att avbryta den pågående transaktionen, återkalla kommandon och göra om ett kommando. Det ska dessutom vara ”svårt” att utföra oåterkalleliga handlingar.
  4. Systemet ska vara konsekvent och standardiserat.
  5. Systemet ska förebygga fel.
  6. Användargränssnittet ska vara utformat så att användaren känner igen sig, snarare än tvingas memorera det.
  7. Systemet ska vara flexibelt och effektivt att använda.
  8. Designen ska vara estetisk och minimalistisk.
  9. Systemet ska hjälpa användaren att förstå varför ett fel uppstått, vad det beror på oc hur man åtgärdar problemet.
  10. Det ska finnas tillgång till bra hjälp i systemet.

Jämför 15 webb-gränssnitt

Link: http://www.webanalysts.info/webanalytics/a-fun-game-guess-the-outcome-of-15-tests/

Lars johansson har satt ihop 15 a/b-tester på olika webb-siter. Det intressanta här är att det finns ett facit. Testerna består av den ursprungliga designen och den nya. Man har dessutom mätt effekterna av förändringarna. Gör testet! Fundera sedan på om du förstår varför utfallet blev som det blev. Detta är användbarhet i praktiken.

Hur lång tid tar det att verksamhetsmodellera?

Det korta svaret på ovanstående fråga är givetvis en motfråga – hur långt är ett snöre?

Man hinner alltid med att verksamhetsmodellera i ett systemutvecklingsprojekt, däremot hinner man inte alltid ta fram en fullständig verksamhetsmodell, detaljera den fullt ut och förankra den i verksamheten så att den kan implementeras.

Dock så behöver man kanske inte alltid göra allt det. Som kravanalytiker behöver man förstå hur det tänkta systemet passar in i verksamheten. Den förståelsen får man bäst med hjälp av en liten verksamhetsmodellering. det behöver inte ta mer än en timmes intervju + 30 minuters dokumentation.

Dokumenterar man för sin egen förståelse är inte kraven lika stora som om man dokumenterar för kundens VD… Dokumenterar man för sin egen förståelse behöver man heller inte allting, det räcker ju att dokumentera precis så mycket att man själv förstår hur allt hänger ihop…