Recension av user stories applied av Mike Cohn

Språk: Lättläst engelska
Förkunskaper: Inga
Antal sidor: 268
Kategori: Krav, projektledning, utvecklingsmetodik
Målgrupp: kravställare, utvecklare, projektledare

Recension
Mike Cohn är en erfaren utvecklare som med tiden gått över mer och mer mot projektledning och metodik. Han var bl.a. med och tog fram ”the agile manifesto” och har även skrivit ”agile planning and estimation”. Cohn skriver konkret, lättläst och rakt på sak. Denna bok innehåller många handfasta råd. User stories är en teknik för att fånga krav och engagera kravställare på och har blivit ett vedertaget sätt att arbeta med krav i agila systemutvecklingsprojekt. Cohn argumenterar såväl för som mot user stories och även andra kravtekniker. User stories jämförs med användningsfall, användbarhetsvärldens scenarios (ej att förväxla med användningsfalls-scenarios) och IEEE’s standard för krav. Enkelt uttryckt kan user stories sägas vara små användnings¬fall där man medvetet utelämnar detaljer för att tvinga fram en öga mot öga-diskussion mellan utvecklare och kravställare. En viktig poäng med user stories-tänket är just att de inte skall innehålla alla detaljer utan skall istället fungera som underlag för diskussioner mellan kravställare och utvecklare. I grund och botten är de heller inte tänkta att förvaltas efter projektet, eftersom kraven med stor sannolikhet ändå då kommer att ha förändrats.
Cohn har stor erfarenhet av såväl extreme programming som scrum och beskriver med denna bok hur kravhantering i ett sådant projekt kan gå till. Boken är dock så välskriven och riktlinjerna så bra att man kan ta till sig stora delar av detta angreppssätt i alla projekt där man löper risken att kraven kan förändras (och vilket projekt gör inte det…) oavsett om man använder sig av traditionella kravlistor, användningsfall eller någon annan kravteknik.

Del 1: user stories (85 sidor)
Cohn går igenom grunderna till vad user stories är, hur man hittar och beskriver dem samt ger praktiska tips för hur man säkrar att en story får ”rätt” storlek. Avsnittet innehåller också en matnyttig del om modellering av användarroller.

Del 2: tidsuppskattning och planering (46 sidor)
Detta avsnitt kan sägas vara en sammanfattning av Cohns andra bok; agile planning and estimation. Cohn går igenom hur man kan använda sig av user stories som underlag för projektets tidsupp¬skatt-ning (i form av story points). Planeringspoker är en teknik för tidsuppskattning som dels involverar hela projektgruppen dels ofta ger ett bra resultat. Cohn går också igenom release- och iterations-planering utifrån user stories. Denna planering görs strikt enligt kundens prioritering. Avslutningsvis går Cohn också igenom begreppet velocity och varför det är så viktigt för en projektledare samt presenterar några olika sätt att följa upp projektet på.

Del 3: Vanliga frågor (60 sidor)
Det märks att Cohn har mycket erfarenhet eftersom han i denna del av boken diskuterar många av de problem som de flesta av oss ofta får kravarbete i allmänhet (som t.ex. får stora krav, beroenden mellan krav, för mycket detaljer i kravspecen och för tidig inblandning av användargränssnittet samt kunder som inte vill skriva ned och prioritera kraven. Cohn lägger också fram många genomtänkta argument för ”user stories”, argument som borde kunna användas för att övertyga även den mest motsträviga kvalitetsansvarige.

Del 4: Exempelprojekt (40 sidor)
Cohn presenterar ett projekt som skall ta fram en jobbsökar-site och börjar med att modellera användarroller för att sedan gå vidare med user stories. Ett antal stories presenteras i ett antal olika bearbetningar, från deras initiala utformning till den slutgiltiga implementerade versionen. Kapitlet ger en bra förståelse dels för hur man arbetar med stories, dels för hur pass detaljerade de bör vara.

Appendix: (37 sidor)
På bara 37 sidor hinner Cohn inte bara sammanfatta eXtreme Programmings 12 principer utan också dess grundläggande filosofi

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>